Min USB-anslutna LabelWriter-skrivare skriver inte ut. Hur kan jag lösa problemet?

Windows

Lösning 1

 1. Kontrollera att etiketterna sitter korrekt i LabelWriter-skrivaren. LabelWriter-skrivaren ska mata fram en etikett åt gången. Om den matar fram fler än en etikett klickar du här för att få information om hur du ska montera etiketterna på spolen och i LabelWriter-skrivaren.
 2. Starta och stäng av LabelWriter-skrivaren. Koppla ur elsladden i trettio sekunder och koppla in den igen.
 3. Starta DYMO Label-programmet. Klicka på Arkiv, välj Byt skrivare, kontrollera att du skriver ut till rätt LabelWriter-skrivare och skriv ut en etikett.
 • Om du kunde skriva ut en etikett och har en LabelWriter 400 eller en LabelWriter 400 Turbo måste du uppdatera LabelWriter-skrivarens fasta programvara.
 • Klicka här och välj KÖR (eller ÖPPNA).  Verktyget LabelWriter Firmware Updater visas på skärmen. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera programmet.

Lösning 2

 1. Stäng alla öppna program och kör verktyget LWRemove. Du kan få mer information om hur du använder verktyget LWRemove genom att klicka här.
 2. Öppna DYMO Label-programmet och skriv ut en etikett. 

 

Macintosh

Lösning 1

 1. Kontrollera att etiketterna sitter korrekt i LabelWriter-skrivaren. LabelWriter-skrivaren ska mata fram en etikett åt gången. Om den matar fram fler än en etikett klickar du här för att få information om hur du ska montera etiketterna på spolen och i LabelWriter-skrivaren.
 2. Starta och stäng av LabelWriter-skrivaren. Koppla ur elsladden i trettio sekunder och koppla in den igen.
 3. Starta DYMO Label-programmet. Klicka på Arkiv, välj Byt skrivare, kontrollera att du skriver ut till rätt LabelWriter-skrivare och skriv ut en etikett.
 • Om du kunde skriva ut en etikett och har en LabelWriter 400 eller en LabelWriter 400 Turbo måste du uppdatera LabelWriter-skrivarens fasta programvara.
 • Klicka här för att hämta programuppdateringsverktyget för Macintosh. Detta skapar en fil, LabelWriter Firmware Updater, i din hämtningsmapp. Dubbelklicka på  LabelWriter Firmware Updater och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera programmet. 

Lösning 2

 1. Öppna Systeminställningar och klicka på Skrivare och fax. Ta bort LabelWriter-skrivaren från skrivarlistan och lägg till den igen.
Öppna DYMO Label-programmet och skriv ut en etikett.