Så här skriver du ut flera etiketter med Smart inklistring

När du använder Smart Paste för att skriva ut etiketter formateras etiketterna med den aktuella etikettlayouten.
Du kan skriva ut data från Urklipp eller från en textfil eller teckenavgränsad fil.

Så här skriver du ut flera etiketter från Urklipp:

1. Kopiera den text du vill skriva ut som etiketter till Urklipp.

2. Välj Smart inklistring från Urklipp på menyn Redigera


En dialogruta visas där det står hur många etiketter som kommer att skrivas ut.

3. Klicka på OK. Det angivna antalet etiketter skrivs ut.

 

Så här skriver du ut flera etiketter från en textfil:

1. Välj Smart inklistring från fil på menyn Redigera.


Dialogrutan Öppna visas.

2. Gå till och markera den text- eller CSV-fil som innehåller dina data och klicka sedan på Öppna.


En dialogruta visas där det står hur många etiketter som kommer att skrivas ut.

3. Klicka på OK. Det angivna antalet etiketter skrivs ut.