Spara en etikettlayout

Spara en etikettlayoutDu kan spara dina anpassade layouter för att använda dem senare. När du sparar en layout visas den som en av de tillgängliga layouterna varje gång du väljer samma etikettyp på fliken Etikettyper.

Så här sparar du en layout.

  1. Utforma din anpassade layout.
  2. Välj Spara som layout på menyn Arkiv.

    Dialogrutan Spara som visas.

  3. Ange ett namn för layouten i rutanFilnamn och klicka på Spara.

    Layouten är nu tillgänglig på fliken Etikettyper och under Ändra layout i verktygsfältet.