Så här skriver du ut etiketter från en databas

Med det här programmet kan du snabbt skriva ut adressetiketter från ett antal vanliga databasformat, inklusive Microsoft® Access, Microsoft Excel®, textfiler och universella datalänkar.

Databasinformation kan infogas i objekt med variabel text, adress eller streckkod. Om det finns flera adresser, texter eller streckkodsobjekt på din etikett kan du välja vilka fält som ska infogas på vart och ett av de tillgängliga objekten.

Så här skriver du ut etiketter från en databas:

1. Välj den etikettyp och layout som du vill använda.

Se till att din etikettlayout har minst ett text-, adress- eller streckkodsobjekt.

2. Välj Importera data och skriv ut på Arkiv menyn

 

3. Guiden Importera data och skriv ut startar

 

Följ dessa steg för att komma igång

4. Välj datakälla vid Välj datafil och etikettlayout

 

Bekräfta etikettlayouten

5. Välj de datafält som ska ingå i etikettlayouten. 

 

Dubbelklicka eller dra fälten till etikettlayouten. Förhandsgranska etiketten.

6. Välj vilka datarader som ska skrivas ut och klicka på Skriv ut

 

När du är klar klickar du på Stäng