Så här skriver du snabbt ut en etikett från olika källor

Programmet har nu ett QuickPrint-verktyg som finns i meddelandefältet på skrivbordet. Nu kan du dra och släppa adresser från valfritt program eller valfri webbsida till QuickPrint-verktyget och skriva ut en etikett utan att öppna programmet.

Så här använder du QuickPrint:

1. Dubbelklicka på QuickPrint-ikonen i meddelandefältet


DYMO® QuickPrint-verktyget öppnas.


2. Dra, klistra in eller skriv texten du vill skriva ut på en etikett.
3. Klicka på Skriv ut.


Från QuickPrint-verktyget kan du välja att:

  • Ändra etikettlayout.
  • Välja en annan etikettskrivare.