Så här visar du dina Microsoft Outlook-kontakter i DYMO Label™ v.8

Du kan visa och skriva ut adresser som du har lagrat i din standardmapp för kontakter i Outlook. Men i motsats till i den inbyggda adressboken kan du inte lägga till eller ändra poster i dina Outlook-kontakter från programmet.

Så här visar du dina kontakter:

 

  1. Välj Använd Outlook-kontakter i listan Adressbok.

Programmet ansluter till din standardmapp för kontakter i Outlook och visar din kontaktinformation i adresslistan.

Om du vill ändra Outlook-kontakter som visas i adressboken gör du följande:

  1. Stäng programmet.
  2. Redigera kontakterna i Microsoft Outlook®.
  3. Starta programmet igen.

De uppdaterade Outlook-kontakterna visas nu på adressboksfliken.