Montera etikettrullen på spolen och i LabelWriter-skrivaren

Utför följande åtgärder:

1. Dra isär spolen. Du ska hålla den del av spolen som axeln sitter på i din vänstra hand.


 

2. Ta med din högra hand upp rullen med etiketter och håll den nära spolen

3. Sätt försiktigt fast etikettrullen på spolen. Tryck fast etikettrullen ordentligt på spolen så att skårorna i spolens bas fäster i etikettrullens mittrör av kartong.

4. Det ska inte finnas något avstånd mellan spolens bas och etikettrullen.

5. Ta med din högra hand upp spolens andra del. Sätt försiktigt fast den på axeln. Se på samma sätt som i steg 3 till att skårorna fäster i etikettrullens mittrör av kartong. Spolen ska ligga direkt mot etikettrullen.

6. Placera spolen i LabelWriter.

7. 7. Se till att etiketterna är vänsterjusterade. Kontrollera att perforeringen mellan varje etikett är på vänster sida och att etikettens baksida ligger uppåt. Om det ser ut på något annat sätt sitter etiketterna fel på spolen.

Klicka här om du vill ha hjälp med att hitta


8. LabelWriter-skrivaren är klar att använda när du har kontrollerat att spolen och etiketterna sitter som de ska och att en etikett matas fram i taget.