Utforma en etikett

Du kan skapa en ny layout från grunden genom att börja med en tom layout och sedan lägga till de objekt du vill ha.

Gör följande för att anpassa din etikett:

1. Välj fliken Etiketter.

2. Välj den typ av etikett du vill använda och välj sedan den tomma layouten.

3. Välj fliken Utformaren.

 

4. Lägg till valfritt objekt som du vill ha på din etikett, till exempel clipart eller grafik.

5. Ändra objektet om det behövs.

6. Spara din layout.