Lägga till ditt företags logotyp på en etikett

Lägga till ditt företags logotyp på en etikett

Lägga till ditt företags logotyp på en etikettDu kan välja en bildfil som ska användas som din standardlogotyp. När du har angett vilken fil som ska vara din standardlogotyp kan du snabbt lägga till den valda bilden till valfri etikett som du skapar.

Så här lägger du till en logotyp eller anpassad bild

  1. Dubbelklicka  på Bild på fliken Utformaren.

    Dialogrutan Egenskaper för bildobjekt visas.

  2. Använd standardlogotypfil under Välj bildkälla.
  3. Välj önskade alternativ för justering, skala och kanter för bilden och klicka sedan på OK.

    Din standardlogotyp läggs till på etiketten.