Drukarka LabelWriter podłączona do portu USB nie drukuje. W jaki sposób można rozwiązać ten problem?

Windows

Rozwiązanie 1

 1. Sprawdź, czy etykiety są prawidłowo umieszczone w drukarce LabelWriter. Drukarka LabelWriter powinna wysuwać etykiety pojedynczo. Jeśli wysuwa więcej niż jedną etykietę, kliknij tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące umieszczania etykiet na szpuli i w drukarce LabelWriter.
 2. Wyłącz i włącz zasilanie drukarki LabelWriter. Odłącz przewód zasilania na 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie.
 3. Uruchom oprogramowanie DYMO Label. Kliknij przycisk Plik, wybierz pozycję Zmień drukarkę, sprawdź, czy zostało wybrane kierowanie wydruku na odpowiednią drukarkę LabelWriter, a następnie wydrukuj etykietę.
 • Po pomyślnym wydrukowaniu etykiety przy pomocy drukarki LabelWriter 400 lub LabelWriter 400 Turbo należy zaktualizować wbudowane oprogramowanie drukarki LabelWriter.
 • Kliknij tutaj i wybierz pozycję URUCHOM (lub OTWÓRZ). Na ekranie pojawi się Program aktualizacji wbudowanego oprogramowania drukarki LabelWriter. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zaktualizować wbudowane oprogramowanie drukarki. 

Rozwiązanie 2

 1. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, a następnie uruchom program LWRemove. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z programu LWRemove, kliknij tutaj.
 2. Uruchom oprogramowanie DYMO Label i wydrukuj etykietę. 

 

Macintosh

Rozwiązanie 1

 1. Sprawdź, czy etykiety są prawidłowo umieszczone w drukarce LabelWriter. Drukarka LabelWriter powinna wysuwać etykiety pojedynczo. Jeśli wysuwa więcej niż jedną etykietę, kliknij tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące umieszczania etykiet na szpuli i w drukarce LabelWriter.
 2. Wyłącz i włącz zasilanie drukarki LabelWriter. Odłącz przewód zasilania na 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie.
 3. Uruchom oprogramowanie DYMO Label. Kliknij przycisk Plik, wybierz pozycję Zmień drukarkę, sprawdź, czy zostało wybrane kierowanie wydruku na odpowiednią drukarkę LabelWriter, a następnie wydrukuj etykietę.
 • Po pomyślnym wydrukowaniu etykiety przy pomocy drukarki LabelWriter 400 lub LabelWriter 400 Turbo należy zaktualizować wbudowane oprogramowanie drukarki LabelWriter.
 • Kliknij tutaj, aby pobrać oprogramowanie dla komputerów Macintosh. Spowoduje to utworzenie pliku LabelWriter Firmware Updater w folderze Downloads. Kliknij dwukrotnie pozycję LabelWriter Firmware Updater i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zaktualizować wbudowane oprogramowanie drukarki.

Rozwiązanie 2

 1. Wyświetl okno Preferencje systemowe i kliknij pozycję Druk i faks. Usuń pozycję LabelWriter z listy drukarek, a następnie dodaj ją ponownie.
Uruchom oprogramowanie DYMO Label i wydrukuj etykietę.