Sposób drukowania wielu etykiet przy użyciu funkcji Smart Paste

Etykiety drukowane przy pomocy funkcji Smart Paste są formatowane zgodnie z aktualnym układem etykiety.
Funkcja pozwala na drukowanie przy użyciu danych ze schowka lub też z pliku tekstowego lub pliku z separatorami.

Drukowanie wielu etykiet ze schowka:

1. Skopiuj do schowka tekst, który ma być wydrukowany w postaci etykiet.

2. W menu Edycja wybierz pozycję Smart Paste ze schowka.


Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o liczbie etykiet, które zostaną wydrukowane.

3. Kliknij przycisk OK. Zostanie wydrukowana wskazana liczba etykiet.

 

Drukowanie wielu etykiet pliku tekstowego: 

1. W menu Edycja wybierz pozycję Smart Paste z pliku tekstowego.


Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwórz.

2. Wybierz plik tekstowy lub CSV zawierający odpowiednie dane, a następnie kliknij przycisk Otwórz.


Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o liczbie etykiet, które zostaną wydrukowane.

3. Kliknij przycisk OK. Zostanie wydrukowana wskazana liczba etykiet.