Zapisanie wzorca etykiety

Zapisanie wzorca etykiety Zaprojektowane własne wzorce etykiet można zapisać w celu późniejszego wykorzystania. Po zapisaniu wzorca będzie on wyświetlany jako jeden z dostępnych wzorców po każdym wybraniu danego typu etykiety na karcie Typy etykiet.

Zapisanie układu:

  1. Zaprojektuj własny wzorzec.
  2. Wybierz pozycję Zapisz jako wzorzec z menu Plik.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako.

  3. Wprowadź nazwę dla wzorca w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

    Wzorzec będzie teraz dostępny na karcie Typy etykiet i w obszarze Zmień wzorzec na pasku narzędzi.