Sposób drukowania etykiet z bazy danych

Oprogramowanie pozwala szybko wydrukować etykiety pocztowe z wielu różnych standardowych formatów bazy danych, takich jak Microsoft® Access i Microsoft Excel®, plików tekstowych oraz uniwersalnych łączy danych.

Informacje z bazy danych można umieścić w zmiennym tekście, adresie lub obiekcie kodu kreskowego. W przypadku więcej niż jednego adresu, tekstu lub obiektu kodu kreskowego w etykiecie zaznacz pola, które mają być wstawione w poszczególnych dostępnych obiektach.

Drukowanie etykiet z bazy danych:

1. Wybierz typ etykiety i układ, który ma zostać użyty.

Upewnij się, że układ etykiety zawiera co najmniej jeden tekst, adres lub obiekt kodu kreskowego.

2. Wybierz pozycję Importuj dane, a następnie Drukuj w menu Plik

 

3. Zostanie uruchomiony Kreator importowania i wydruku danych

 

Aby rozpocząć, wykonaj przedstawione czynności

4. Wybierz swoje źródło danych w obszarze Wybierz plik danych oraz Wzorzec etykiety

 

Potwierdź swój wzorzec etykiety

5. Wybierz pola danych, które mają być uwzględnione we wzorcu etykiety. 

 

Kliknij dwukrotnie lub przeciągnij pola do wzorca etykiety. Sprawdź wygląd swojej etykiety.

6. Wybierz, które wiersze danych mają być wydrukowane, a następnie kliknij przycisk Drukuj

 

Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij