Sposób szybkiego wydrukowania etykiety z dowolnego miejsca

Oprogramowanie obejmuje teraz funkcję QuickPrint umieszczoną w obszarze powiadomień na pulpicie. Teraz można wydrukować etykietę bez potrzeby uruchamiania programu. W tym celu wystarczy przeciągnąć i upuścić adresy z dowolnego programu lub strony internetowej na obszar funkcji QuickPrint.

Korzystanie z funkcji QuickPrint:

1. Kliknij dwukrotnie ikonę QuickPrint znajdującą się w obszarze powiadomień


Zostanie uruchomiona funkcja DYMO® QuickPrint.


2. Przeciągnij, wklej lub wprowadź tekst, który ma zostać wydrukowany na etykiecie.
3. Kliknij przycisk Drukuj.


Funkcja QuickPrint pozwala:

  • zmienić układ etykiety; wybrać inną drukarkę etykiet.