Utworzenie nowej książki adresowej

Utworzenie nowej książki adresowej Oprogramowanie pozwala utworzyć wiele książek adresowych w celu zapisania adresów lub innych danych. Aby zaimportować adresy lub dane do książki adresowej, należy w pierwszej kolejności utworzyć książkę adresową, do której informacje mają być importowane.

Domyślny plik książki adresowej zainstalowany wraz z oprogramowaniem jest nazwany Sample Address Book.

Utworzenie nowej książki adresowej

 1. Wybierz pozycję Nowy z menu Książka adresowa.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa książka adresowa.

 2. Wprowadź nazwę nowej książki adresowej w polu Nazwa.
 3. Zaakceptuj domyślną lokalizację, aby zapisać książkę adresową lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać inną lokalizację.
 4.  Wybierz jedną z następujących pozycji z listy Zawartość:
  • Lista adresowa - w celu utworzenia nowej książki adresowej zawierającej dane adresowe.
  • Lista danych - w celu utworzenia nowej książki adresowej zawierającej dane nieadresowe.
 5. Kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlony monit o zaimportowanie danych z istniejącego pliku.

 6.  Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Nie, aby utworzyć pustą książkę adresową.
  • Kliknij przycisk Tak, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora importu książki adresowej, aby zaimportować dane z istniejącego pliku.

  Nowa książka adresowa zostanie zapisana i wyświetlona na karcie książki adresowej.