W jaki sposób wyświetlić kontakty programu Microsoft Outlook w oprogramowaniu DYMO Label™ w wersji 8

Oprogramowanie pozwala wyświetlić i wydrukować adresy zapisane w domyślnym folderze kontaktów programu Outlook. Jednakże w przeciwieństwie do wbudowanej książki adresowej nie można przy pomocy oprogramowania dodawać ani zmieniać wpisów kontaktów programu Outlook.

Wyświetlenie kontaktów:

 

  1. Wybierz pozycję Korzystaj z kontaktów programu Outlook z listy Książka adresowa.

Oprogramowanie połączy się z domyślnym folderem kontaktów programu Outlook i wyświetli informacje o kontaktach na liście adresowej.

Modyfikowanie kontaktów programu Outlook wyświetlonych w książce adresowej:

  1. Zamknij oprogramowanie.
  2. Zmodyfikuj kontakty w programie Microsoft Outlook®.
  3. Ponownie uruchom oprogramowanie.

Zaktualizowane kontakty programu Outlook zostaną wyświetlone na karcie książki adresowej.