W jaki sposób działa rozszerzenie dla programu Microsoft Outlook?

To rozszerzenie funkcjonuje podobnie, jak zintegrowana funkcja programu Microsoft Outlook. Pozwala drukować etykiety adresów dla aktualnego kontaktu, grupy kontaktów lub wszystkich kontaktów w bazie danych. Wybierz kontakt lub kontakty w programie Outlook, a następnie kliknij ikonę LabelWriter znajdującą się na pasku narzędzi programu Outlook. 

Oprogramowanie DYMO Label (DLS) w wersji 8 pozwala wybrać opcję wyświetlania kontaktów programu Outlook na karcie książki adresowej. 
Kliknij kartę Książka adresowe, a następnie z menu rozwijanego książki adresowej wybierz opcję Korzystaj z kontaktów programu Outlook.