Umieszczanie etykiet na szpuli i w drukarce LabelWriter

Wykonaj następujące czynności:

1. Rozwiń szpulę. Część szpuli z osią powinna znajdować się w lewej ręce.


 

2. Prawą ręką chwyć rolkę etykiet i umieść ją w pobliżu szpuli


 

3. Ostrożnie wsuń rolkę etykiet na szpulę. Wciśnij rolkę etykiet na szpulę, aż nacięcia w podstawie szpuli zostaną wsunięte w kartonowy rdzeń etykiet.


 

4. Nie powinno być przerwy pomiędzy podstawą szpuli i rolką etykiet.


 

5. Prawą ręką chwyć drugą część szpuli. Ostrożnie wsuń ją na oś. Podobnie, jak w kroku 3, upewnij się, że nacięcia zostały wsunięte w kartonowy rdzeń etykiet. Szpula powinna ciasno obejmować rolkę etykiet.


 

6. Umieść szpulę w drukarce LabelWriter.

 

7. Upewnij się, że etykiety są wyrównane do lewej strony. Perforacja pomiędzy poszczególnymi etykietami znajduje się po lewej stronie, natomiast tył etykiety jest skierowany do góry. Jakikolwiek inny układ oznacza, że etykiety nie są prawidłowo umieszczone na szpuli.

Kliknij tutaj, aby uzyskać pomoc w odnalezieniu przycisku wysuwania.


8. Po sprawdzeniu, że szpula i etykiety zostały prawidłowo umieszczone i etykiety są wysuwane pojedynczo, drukarka LabelWriter jest gotowa do użytku.