Projektowanie etykiety

Istnieje możliwość utworzenia nowego wzorca, rozpoczynając od pustego wzorca, a następnie dodając żądane obiekty.

Aby dostosować etykietę, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz kartę Etykiety.

2. Wybierz typ etykiet, który ma być używany, a następnie wybierz pusty wzorzec.

3. Wybierz kartę Projektant.

 

4. Dodaj dowolny obiekt, który ma znajdować się na etykiecie, taki jak obiekt clip art lub kształt.

5. W razie potrzeby zmodyfikuj obiekt.

6. Zapisz swój wzorzec.