Po zaktualizowaniu oprogramowania DYMO Label do wersji 8 nie można odnaleźć plików książki adresowej utworzonych we wcześniejszej wersji oprogramowania DYMO. Gdzie są zlokalizowane te pliki?

Wcześniejsze wersje oprogramowania DYMO Label przechowują książki adresowe w poniższych lokalizacjach

System operacyjny

Lokalizacja

Windows Vista C:\Users\Public\Public Documents\DYMO Label
Windows 2000 i XP C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\DYMO Label
Mac OS X Macintosh HD\Applications\DYMO Label\Address Books

 

Oprogramowanie DYMO Label w wersji 8 przechowuje książki adresowe w poniższych lokalizacjach

System operacyjny

Lokalizacja

Windows Vista C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\DYMO Label
Windows 2000 i XP C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Moje dokumenty\DYMO Label\Address Books
Mac OS X Macintosh HD\Users\<nazwa użytkownika>\Documents\DYMO Label Software\Address Books