Dodawanie logo firmy do etykiety

Dodawanie logo firmy do etykiety

Dodanie logo firmy do etykiety Wybrany plik obrazu można używać jako domyślne logo. Po ustawieniu pliku domyślnego logo można szybko dodawać wybrany obraz do każdej tworzonej etykiety.

Dodanie logo lub własnego obrazu

  1. Kliknij  dwukrotnie pozycję Obraz na karcie Projektant.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości obiektu Rysunek.

  2. Wybierz pozycję Użyj domyślnego pliku logo w obszarze Wybierz źródło obrazu.
  3. Wybierz żądane opcje wyrównania, skali i marginesów obrazu, a następnie kliknij przycisk OK.

    Domyślne logo zostanie dodane do etykiety.