Slik skriver du ut flere etiketter med Smart Paste

Når du skriver ut etiketter med Smart Paste, formateres etikettene etter det gjeldende etikettoppsettet.
Du kan skrive ut med data som ligger på utklippstavlen, eller fra en tekst- eller kommadelt fil.

Slik skriver du ut flere etiketter fra utklippstavlen:

1. Kopier teksten du vil skrive ut på etikettene, til utklippstavlen.


 

2. Velg «Smart Paste from Clipboard» på Edit-menyen.


 En dialogboks vil dukke opp og fortelle hvor mange etiketter som vil bli skrevet ut.

3. Klikk på OK. Det angitte antall etiketter skrives ut.

 

Slik skriver du ut flere etiketter fra en tekstfil:

1. Velg «Smart Paste from File» på Edit-menyen.


Dialogboksen Open vises.

2. Naviger til teksten eller CSV-filen som inneholder dataene, og klikk på Open.


En dialogboks dukket opp og viser hvor mange etiketter som vil bli skrevet ut.

3. Klikk på OK. Det angitte antall etiketter skrives ut.