Hvordan du lagrer et etikettoppsett

Hvordan du lager et etikettoppsett Når du lager dine egne oppsett, kan du lagre dem for senere bruk. Når du har lagret et oppsett, vises oppsettet blant de tilgjengelige oppsettene hver gang du velger samme etikettype på skillearket Label Types.

Hvordan du lager et oppsett

  1. Lag ditt eget oppsett.
  2. Velg Save as Layout fra File-menyen.

    Dialogboksen Save As dukker opp.

  3. Skriv inn et navn for oppsettet i feltet File name, og klikk på Save.

    Oppsettet er tilgjengelig på skillearket Label Types og under Change Layout på verktøylinjen.