Slik skriver du ut etiketter fra en database

Med dette programmet kan du raskt skrive ut adresseetiketter fra flere standard databaseformater, blant annet Microsoft® Access, Microsoft Excel®, tekstfiler og Universal Data Links.

Databaseinformasjonen kan legges inn i et variabelt tekst-, adresse- eller strekkodeobjekt. Hvis du har flere adresse-, tekst- eller strekkodeobjekter på etiketten, kan du velge feltene du vil sette inn i hver av de tilgjengelige objektene.

Slik skriver du etiketter fra en database:

1. Velg etikettypen og oppsettet du vil bruke.

Pass på at etikettoppsettet inkluderer minst ett tekst-, adresse- eller strekkodeobjekt.

2. Velg «Importer data og skriv ut» fra Fil-menyen.

 

3. Veiviseren «Importer data og skriv ut» starter.


Gjør som følger for å komme i gang.

4. Velg datakilde ved «Velg datafil og etikettoppsett».

 

Bekreft oppsettet.

5. Velg datafeltene som skal være med i etikettoppsettet. 

 

Dobbeltklikk eller dra feltene til oppsettet. Forhåndsvis etiketten.

6. Merk radene med data som skal skrives ut, og klikk på Skriv ut.

 

Klikk på Lukk når du er ferdig.