Hvordan du oppretter en ny adressebok

Hvordan du oppretter en ny adressebokDu kan opprette flere adressebøker for adresser eller annen informasjon. Hvis du vil importere adresser eller andre opplysninger inn i adresseboken, må du først opprette den adresseboken du vil importere informasjonen inn i.

Adressebokfilen som installeres med programmet som standard, heter Sample Address Book.

Hvordan du oppretter en ny adressebok

 1. Velg New i menyen Address Book.

  Dialogboksen New Address Book dukker opp.

 2. Skriv et navn for den nye adresseboken i feltet Name.
 3. Aksepter det foreslåtte stedet for lagring av adresseboken eller klikk på Browse for å velge et annet sted.
 4. Velg et av følgende fra listen Contents:
  • Address List - for å opprette en ny adressebok som inneholder adresseopplysninger.
  • Data List - for å opprette en ny adressebok som inneholder annen informasjon enn adresser.
 5. Klikk på OK.

  Det dukker opp en dialogboks som spør om du vil importere data fra en eksisterende fil.

 6.  Gjør ett av følgende:
  • Klikk på No for å opprette en tom adressebok.
  • Klikk på Yes og følg fremgangsmåten i veiviseren Address Book Import Wizard for å importere data fra en eksisterende fil.

  Den nye adresseboken lagres og vises på fanen Address Book.