Plassering av etiketter på spolen og inn i LabelWriter

Du følger trinnene under:

1. Ta spolen fra hverandre.   Hold spolens spindeldel i venstre hånd.


 

2. Ta etikettrullen med høyre hånd, og plasser den nært spolen.


 

3. Skyv etikettrullen forsiktig inn på spolen. Trykk etikettrullen godt inn på spolen slik at hakkene på bunnen av spolen kommer inn i kartongkjernen til etikettene.


 

4. Det skal ikke være noe mellomrom mellom bunnen av spolen og etikettrullen.


 

5. Ta opp den andre delen av spolen med høyre hånd.  Skyv den forsiktig ned på spindelen.  Som i trinn 3 må du sørge for at hakkene går inn i kartongkjernen til etikettene.  Spolen må spennes godt fast på etikettrullen.


 

6. Legg spolen i LabelWriter.

 

7. Pass på at etikettene vender mot venstre.  Sørg for at perforeringen på hver etikett er på venstre side, og at baksiden av etiketten vender oppover.  Hvis dette ikke stemmer, er etikettene ikke satt riktig på spolen.

Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne knappen for mating av etiketter.


8. LabelWriter er klar til bruk når du har kontrollert at spolen og etikettene er matet riktig inn, og at LabelWriter mater én etikett om gangen.