Hvordan du finner riktig etikettype

De forskjellige etikettypene vises i seksjonen Label Types på skillearket Labels.
Disse forhåndsvisningene gjør det lettere for deg å velge en passende etikett.

 Du finner navnet og målene for hver etikettype under forhåndsvisningen av hver etikettype.


 

  1. Når du vil finne en etikett, sjekker du navnet og de målene som er angitt på etikettens emballasje.
  2. Finn etiketten i listen Label Types, og kontroller at navnet og målene passer med dem som står på emballasjen.
  3. I tillegg kan du kontrollere at du har riktig etikettype på følgende måte:

1. Klikk  ved siden av navnet på etikettypen.

En liste over koder for vedkommende etikettype vises.

2. Let deg frem til koden for din etikett på etikettens emballasje.

3. Kontroller at koden på emballasjen stemmer overens med koden på listen.