Hvordan du utformer en etikett

Du kan opprette et nytt oppsett fra bunnen av ved å begynne med et tomt oppsett og legge til de objektene du ønsker.

Du tilpasser etiketten på følgende måte:

1. Velg fanen Labels.

2. Velg etikettypen du vil bruke, og velg det tomme oppsettet.

3. Velg fanen Designer.

 

4. Legg til de objektene du ønsker å bruke på etiketten, som utklippsbilder eller en form.

5. Modifiser objektet etter behov.

6. Lagre oppsettet ved å klikke på Save din oppsett.