Uw etikettype zoeken

Een voorbeeld van alle verschillende etikettypes wordt in het etikettypes-onderdeel op de etiketten-tab weergegeven.
Deze voorbeelden helpen u om visueel een geschikt etiket te kiezen.

 De naam en de afmetingen van elk etikettype bevinden zich onder het voorbeeld voor elk etikettype.


Om uw etikettype te vinden:

  1. Zoek de naam en de afmetingen van uw etikettype op de verpakking waarin u uw etiketten ontvangen hebt.
  2. Zoek uw etiket in de etikettypes-lijst en controleer of de naam en de afmetingen overeenstemmen met die op uw etiketverpakking.
  3.  Doe het volgende om te bevestigen dat u het juiste etikettype gevonden heeft:

1. Klik  naast de naam van het etikettype.

Er wordt een lijst met codes voor dat etikettype weergegeven.

2. Zoek de code van uw etiket op de etiketverpakking.

3. Controleer of de code op uw etiketverpakking overeenstemt met een van de codes op de lijst.