Hoe drukt u verschillende etiketten met Smart Paste af?

Wanneer u Smart Paste gebruikt om etiketten af te drukken, worden de etiketten opgemaakt met de huidige etiketindeling.
U kunt afdrukken door gebruik te maken van gegevens op het klembord of van een tekst- of bestand met gescheiden velden (delimited file).

Om verschillende etiketten vanaf het klembord af te drukken:

1. Kopieer de tekst die u wilt afdrukken als etiketten naar het klembord.

2. Kies Smart Paste vanaf klembord uit het menu Bewerken.

Er verschijnt een dialoogvenster met de mededeling hoeveel etiketten afgedrukt zullen worden.

3. Klik op OK. Het opgegeven aantal etiketten wordt afgedrukt.

 

Om verschillende etiketten vanaf een tekstbestand af te drukken:

1. Kies Smart Paste vanaf bestand uit het menu Bewerken.


Het dialoogvenster Openen verschijnt.

2. Ga naar en selecteer het tekst- of CSV-bestand dat de gegevens bevat en klik vervolgens op Openen.


Er verschijnt een dialoogvenster dat toont hoeveel etiketten afgedrukt zullen worden.

3. Klik op OK. Het opgegeven aantal etiketten wordt afgedrukt.