Een etiketindeling opslaan

Een etiketindeling opslaanU kunt uw eigen ontworpen indelingen voor later gebruik opslaan. Wanneer u een indeling opslaat, verschijnt deze indeling als een van de beschikbare indelingen telkens wanneer u hetzelfde etikettype op de etikettypes-tab selecteert.

Om een indeling op te slaan:

  1. Ontwerp uw eigen indeling.
  2. Kies Opslaan als indeling in het Bestand-menu.

    Het dialoogvenster Opslaan als... verschijnt.

  3. Voer een naam voor de indeling in het Bestandsnaam-vak in en klik op Opslaan.

    De indeling is nu beschikbaar in de etikettypes-tab en onder Indeling wijzigen op de werkbalk.