Een nieuw adresboek creëren

U kunt verschillende adresboeken creëren om adressen of andere gegevens te bewaren. Als u adressen of andere gegevens in het adresboek wilt importeren, dan moet u eerst het adresboek creëren waarin u deze informatie wilt importeren.

Het standaard adresboekbestand dat samen met de software geïnstalleerd wordt, heet Voorbeeld Adresboek.

Om een nieuw adresboek te creëren

 1. Kies Nieuw uit het Adresboek-menu.

  Het dialoogvenster Nieuw adresboek verschijnt.

 2. Voer een naam voor het nieuwe adresboek in het Naam ´-vak in.
 3. Aanvaard de standaardlocatie waar het adresboek opgeslagen zal worden of klik op Bladerenom een andere locatie te kiezen.
 4.  Kies een van de volgende opties uit de Inhoudslijst:
  • Adreslijst - om een nieuw adresboek te creëren dat adresgegevens bevat.
  • Gegevenslijst - om een nieuw adresboek te creëren dat andere gegevens dan adresgegevens bevat.
 5. Klik op OK.

  Er verschijnt een bericht, waarin u gevraagd wordt of u gegevens vanaf een bestaand bestand wilt importeren.

 6.  Kies een van de volgende opties:
  • Klik op Nee om een leeg adresboek te creëren.
  • Klik op Ja en volg vervolgens de instructies in de adresboekinvoerwizard om gegevens vanaf een bestaand bestand te importeren.

  Het nieuwe adresboek wordt opgeslagen en wordt op de adresboektab weergegeven.