Hoe werkt de add-in voor Microsoft Outlook?

De add-in werkt als een geïntegreerde functie in Microsoft Outlook. U kunt adresetiketten afdrukken voor de huidige contactpersoon, een groep contactpersonen of alle contactpersonen in uw database. Selecteer één of meer contactpersonen in Outlook en klik op het LabelWriter-pictogram op de Outlook-werkbalk.  

Met de DYMO Label-software (DLS) versie 8 kunt u ervoor kiezen om Outlook-contactpersonen op de adresboektab weer te geven.  
Klik op de adresboektab en selecteer ´Outlook-contactpersonen gebruiken in het adresboek-vervolgkeuzemenu.´