Het logo van uw bedrijf aan een etiket toevoegen

Het logo van uw bedrijf aan een etiket toevoegen

Het logo van uw bedrijf op een etiket toevoegen. U kunt een afbeeldingsbestand selecteren om te gebruiken als uw standaardlogo. Wanneer u uw standaardlogo hebt ingesteld, kunt u de geselecteerde afbeelding snel toevoegen aan elk etiket dat u creëert.

Om een logo of een aangepaste afbeelding toe te voegen

  1. Dubbelklik  op Afbeelding op de Designer-tab.

    Het dialoogvenster Eigenschappen van het afbeeldingsobject verschijnt.

  2. Selecteer Standaardlogo gebruiken onder Afbeeldingsbron selecteren.
  3. Selecteer de gewenste uitlijning, grootte en kaderopties voor de afbeelding en klik vervolgens op OK.

    Uw standaardlogo wordt aan uw etiket toegevoegd.