Useiden tarrojen tulostaminen Smart Paste -toiminnolla

Kun tulostat tarroja Smart Paste -toiminnolla, niitä muotoillaan käytössä olevan tarra-asettelun mukaan.
Voit tulostaa tietoja leikepöydältä, tekstistä tai rajatusta tiedostosta.

Useiden tarrojen tulostaminen leikepöydältä:

1. kopioi leikepöydälle teksti, jonka haluat tulostaa tarroina.


2. Valitse leikepöydän Muokkaus-valikosta kohta Smart Paste.


Näyttöön tulee valintaruutu, jossa ilmoitetaan tulostettavien tarrojen määrä.

3. Napsauta OK. Tarroja tulostetaan ilmoitettu määrä.

 

Useiden tarrojen tulostaminen tekstitiedostosta:

1. valitse Muokkaus-valikosta kohta Smart Paste tiedostosta.


Näyttöön tulee Avaa-valintaruutu.

2. Siirry tähän kohtaan ja valitse teksti tai CSV-tiedosto, joka sisältää nämä tiedot, ja napsauta sitten Avaa.


Näyttöön tulee valintaruutu, jossa ilmoitetaan tulostettavien tarrojen määrä.

3. Napsauta OK. Tarroja tulostetaan ilmoitettu määrä.