Sådan gemmer du etiketlayout

Lagring af etiketlayoutDu kan gemme oprettede etiketlayout til senere brug. Når du gemmer et layout, bliver det vist om et tilgængeligt layout, hver gang du vælger den samme etikettype på fanen Label Types (Etikettyper).

Sådan gemmer du et layout

  1. Opret det ønskede layout.
  2. Vælg Save as Layout (Gem som layout) på menuen File (Filer).

    Dialogboksen Gem som bliver vist.

  3. Indtast et navn til layouttet i boksen Filnavn og klik på Gem.

    Nu bliver layouttet vist på fanen Label Types (Etikettyper) og under Change Layout (Skift layout) på værktøjslinjen.