Isætning af etiketrulle på spolen og i LabelWriter

Benyt følgende fremgangsmåde:

1. Træk spolen fra hinanden. Tag spoledelen med spindlen i venstre hånd.


 

2. Med højre hånd tager du etiketrullen og sætter den mod spindlen


 

3. Skub etiketrullen forsigtigt på spindlen. Skub etiketrullen mod spolen med et fast tryk, så fligene i bunden af spindlen går helt ind i paprøret i rullen.


 

4. Der må ikke være afstand mellem spolefladen og etiketrullen.


 

5. Tag den anden spoledel med højre hånd og tryk den forsigtig på spindlen. Som ovenfor skal fligene på denne spoledel også trykkes helt ind i etiketrullens paprør, så begge spoledele slutter helt tæt til etiketrullen.


 

6. Sæt spolen i LabelWriter.

 

7. Etiketterne skal placeres mod venstre. Bemærk, at perforeringen mellem hver etiket er placeret i venstre side, og at rullens bagside vender udad. Dette er den eneste rigtige måde, rullen kan isættes på.

Klik her, hvis du har brug for hjælp til at finde fremføringsknappen.


8. LabelWriter er klar til brug, når du har kontrolleret, at spolen/etiketrullen er korrekt isat, og at der fremføres én etiket ad gangen.