Sådan finder du etikettypen

Der vises et eksempel af hver af de forskellige etikettyper under Label Types (Etikettyper) på fanen Labels (Etiketter).
Ud fra eksempelvisningerne kan du se, hvilken etiket du vil have.

Navnet og målene på de forskellige etikettyper fremgår under det viste eksempel af hver etikettype.


Sådan finder du etikettypen

  1. Se navnet og målene for etikettypen på etiketpakningen.
  2. Find etiketten på listen Label Types (Etikettyper), og kontroller, at navnet og målene svarer til, hvad der står på etiketpakningen.
  3. Gør følgende som en yderligere kontrol af, at etikettypen er rigtig:

1. Klik  ved siden af etikettypenavnet.

Der bliver vist en liste med koder for den pågældende etikettype.

2. Find koden for etiketten på etiketpakningen.

3. Kontroller, at koden på etiketpakningen svarer til koden på listen