Oprettelse af etiketter

Du kan oprette et nyt layout fra bunden ved at starte med et tomt layout og indsætte objekter som ønsket.

Benyt følgende fremgangsmåde til at oprette etiketten:

1. Vælg fanen Labels (Etiketter).

2. Vælg den ønskede etikettype, og vælg derefter det tomme layout.

3. Vælg fanen Designer.

 

4. Indsæt det eller de objekter, du vil have på etiketten, fx grafik eller en figur.

5. Rediger objektet som ønsket.

6. Gem layouttet.