Sådan indsætter du et firmalogo på en etiket

Sådan indsætter du et firmalogo på en etiket

Indsætning af firmalogo på etiketterDu kan vælge en billedfil til indæstning som standardlogo. Når logofilen er standardindstillet, kan du hurtigt indsætte det valgte billede på alle de etiketter, du opretter.

Sådan indsætter du et logo eller et billede

  1. Dobbeltklik  på Image (Billede) på fanen Designer.

    Dialogboksen Image Object Properties (Egenskaber for billedobjekt) bliver vist.

  2.  Vælg Use default logo file (Brug standardindstillet logofil) under Select image source (Vælg billedkilde).
  3. Vælg de ønskede indstillinger for justering, skalering og rammer til billedet, og klik på OK.

Standardlogoet bliver indsat på etiketten.