Tisk více štítků pomocí funkce Smart Paste

Při tisku štítků za použití funkce Smart Paste je použito aktuální rozložení štítku.
Lze tisknout text uložený ve schránce, v textovém souboru nebo souboru s položkami oddělenými čárkou.

Postup tisku více kopií štítku ze schránky:

1. Zkopírujte text, který chcete vytisknout na štítky, do schránky.

2. V nabídce Edit (Úpravy) zvolte možnost Smart Paste from Clipboad (Inteligentní vložení ze schránky).


Zobrazí se dialogové okno s informací o počtu štítků, které budou vytisknuty.

3. Klepněte na tlačítko OK. Vytiskne se uvedený počet štítků.

 

Postup tisku více kopií štítku z textového souboru:

1. V nabídce Edit (Úpravy) zvolte možnost Smart Paste from File (Inteligentní vložení ze souboru).


Zobrazí se dialogové okno Otevřít.

2. Vyhledejte textový soubor nebo soubor formátu CSV, který obsahuje data, a klepněte na tlačítko Otevřít.


Zobrazí se dialogové okno s informací o počtu štítků, které budou vytisknuty.

3. Klepněte na tlačítko OK. Vytiskne se uvedený počet štítků.