Ukládání rozvržení štítku

Uložení rozvržení štítkuSvůj personalizovaný štítek můžete uložit pro další použití. Po uložení se rozvržení zobrazí mezi dostupnými rozvrženími při každém výběru daného typu štítku na kartě Label Types (Typy štítků).

Uložení rozvržení

  1. Sestavte vlastní rozvržení.
  2. V nabídce File (Soubor) vyberte možnost Save as Layout (Uložit jako rozvržení).

    Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

  3. Do pole Název souboru zadejte název nového rozvržení a klikněte naUložit.

    Rozvržení je nyní dostupné na kartě Label Types (Typy štítků) a v nabídce Change Layout (Změnit rozvržení) na panelu nástrojů.