Vytvoření nového adresáře Address Book

Vytvoření nového adresáře Address BookSoftware umožňuje vytvářet více adresářů Address Book pro adresy nebo jiná data. Pokud si přejete do adresáře Address Book importovat adresy nebo data, musíte nejdříve příslušný adresář pro import dat vytvořit.

Výchozí soubor adresáře dodávaný s instalovaným softwarem má název Sample Address Book.

Vytvoření nového adresáře Address Book (Adresář)

 1. V nabídce Address Book (Adresář) zvolte možnost New (Nový).

  Zobrazí se dialogové okno New Address Book (Nový adresář).

 2. Do pole Name (Název) zadejte název nového adresáře.
 3. Potvrďte standardní umístění pro uložení adresáře nebo klepnutím na tlačítko Browse(Procházet) vyberte jiné umístění.
 4.  V nabídce Content (Obsah) vyberte jednu z následujících možností:
  • Address List (Seznam adres) k vytvoření nového adresáře s adresami.
  • Data List (Datový seznam) pro vytvoření nového adresáře s jinými daty než adresami.
 5. Klikněte na OK.

  Zobrazí se žádost o potvrzení, zda si přejete importovat data z existujícího souboru.

 6.  Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Kliknutím naNo (Ne) vytvořte prázdný adresář.
  • Kliknutím na Yes (Ano)  spusťte průvodce importem Address Book Import Wizard a naimportujte data z existujícího souboru.

  Nový adresář bude uložen a zobrazí se na kartě Address Book (Adresář).