Postup zobrazení kontaktů aplikace Microsoft Outlook v aplikaci DYMO Label™ v. 8

Software umožňuje zobrazovat a tisknout adresy uložené ve výchozí složce s kontakty aplikace Outlook. Prostřednictvím softwaru však na rozdíl od integrovaného modulu Address Book (Adresář) nemůžete přidávat ani měnit položky v kontaktech aplikace Outlook.

Postup zobrazení kontaktů:

 

  1. Vybertepoužít kontakty aplikace Outlook (Outlook Contacts)zAdresáře (Address Book)

Software se připojí k výchozí složce s kontakty aplikace Outlook a zobrazí kontakty v seznamu adres. 

Postup úpravy zobrazených kontaktů aplikace Outlook v modulu Address Book (Adresář):

  1. Zavřete software.
  2. Upravte kontakty v aplikaci Microsoft Outlook®.
  3. Opět spusťte software.

Aktualizované kontakty aplikace Outlook se nyní zobrazí na kartě Address Book (Adresář).