Jak funguje doplněk aplikace Microsoft Outlook?

Doplněk funguje jako integrální součást aplikace Microsoft Outlook. Pro vybraný kontakt, skupinu kontaktů nebo všechny kontakty v databázi můžete tisknout štítky s adresou. Kontakt nebo kontakty vyberte v aplikaci Outlook a klepněte na ikonu LabelWriter na panelu nástrojů aplikace Outlook.  

Se softwarem DYMO Label Software (DLS) verze 8 můžete zobrazovat kontakty aplikace Outlook na kartě Address Book (Adresář).  
Klepněte na kartu Adresář (Address Book)a vyberte použítkontakty aplikace Outlook (Outlook Contacts)z nabídky Adresáře (Address Book)