Nasazení štítků na čep a do tiskárny LabelWriter

Postupujte způsobem uvedeným níže:

1. Rozložte cívku.  Část cívky s čepem držte v levé ruce.


 

2. Pravou rukou uchopte roli štítků a umístěte ji k cívce.


 

3. Opatrně nasaďte roli štítků na cívku. Zatlačte roli štítků silou na čep tak, aby se zářezy desky cívky zachytily v lepenkovém podkladu štítků.


 

4. Mezi deskou cívky a rolí štítků nesmí být mezera.


 

5. Do pravé ruky uchopte druhou část cívky.  Opatrně ji nasuňte na čep.  Jako v kroku 3 zajistěte, aby se zářezy zachytily v lepenkovém podkladu štítků.


 

6. Vložte cívku do tiskárny LabelWriter.

 

7. Zajistěte, aby byly štítky zarovnány vlevo.  Všimněte si, že perforace mezi jednotlivými štítky je na levé straně a rub štítků směřuje nahoru.  Jiné uspořádání znamená, že štítky nejsou na vřetenu řádně nasazeny.

Klepnutím sem získáte nápovědu k umístění tlačítka posunu papíru.


8. Po ověření, že je čep se štítky řádně nasazen a štítky se posouvají po jednom, je tiskárna LabelWriter připravena k použití.