Vyhledání typu štítku

Náhled všech typů štítků je zobrazen v části Label Types (Typy štítků) na kartě Labels (Štítky).
Tyto náhledy usnadní volbu nejvhodnějšího štítku pro konkrétní účel.

Informace o názvu a rozměrech štítku jsou zobrazeny pod jednotlivými náhledy.


Postup vyhledání typu štítku

  1. Vyhledejte název a rozměry štítku na obalu, v němž jste štítky obdrželi.
  2. Vyhledejte štítek v seznamu Label Types (Typy štítků) a ujistěte se, že název a rozměry odpovídají údajům na obalu.
  3. Další ověření je možné provést takto:

1. Klikněte  vedle pole se jménem typu štítku.

Zobrazí se seznam kódů.

2. Vyhledejte kód vašeho konkrétního štítku podle údaje na obalu.

3. Ujistěte se, že kód štítku na obalu odpovídá kódu v seznamu.