Návrh štítku

Můžete vytvořit zcela nové rozvržení z prázdného štítku a poté přidat další požadované objekty.

Štítek můžete snadno personalizovat následujícím způsobem:

1. Vyberte kartu Labels (Štítky).

2. Zvolte požadovaný typ štítku a poté prázdné rozvržení.

3. Přejděte na kartu Designer (Návrhář).

 

4. Do štítku přidejte libovolný požadovaný objekt, například klipart nebo tvar.

5. Upravte objekt podle potřeby.

6. Rozvržení uložte.