Provedl jsem upgrade na software DYMO Label software verze 8 a nemohu najít soubory adresáře Address Book, které jsem vytvořil v předchozích verzích softwaru DYMO Label. Kde se tyto soubory nacházejí?

Dřívější verze softwaru DYMO Label ukládají adresáře Address Book do následujícího umístění

Operační systém

Umístění

Windows Vista C:\Users\Veřejné\Veřejné dokumenty\DYMO Label
Windows 2000 & XP C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\DYMO Label
Mac OS X Macintosh HD\Applications\DYMO Label\Address Books

 

Software DYMO Label verze 8 ukládá adresáře Address Book do následujícího umístění

Operační systém

Umístění

Windows Vista C:\Users\<jméno uživatele>\Documenty\DYMO Label\Address Books
Windows 2000 & XP C:\Documents and Settings\<jméno uživatele>\Dokumenty\DYMO Label\Address Books
Mac OS X Macintosh HD\Users\<your user name>\Documents\DYMO Label Software\Address Books