Vložení loga společnosti do štítku

Vložení loga společnosti do štítku

Vložení loga společnosti do štítkuMůžete si zvolit obrazový soubor pro své standardní logo. Zvolíte-li výchozí soubor s obrázkem loga, můžete obrázek rychle přidat na jakýkoli štítek.

Přidání loga nebo vlastního obrázku

  1. Poklepejte na  možnost Image (Obrázek) na kartě Designer (Návrhář).

    Zobrazí se dialogové okno Image Object Properties (Vlastnosti objektu Obrázek).

  2. V nabídce Select image source (Vybrat zdroj obrázku) vyberte položku Use default logo file (Použít výchozí soubor s logem).
  3. Zvolte požadované zarovnání, měřítko a rámeček a klikněte na  OK.

    Vaše standardní logo bude vloženo do štítku.